Kuninkaantie

Kaarinan Kuninkaantiellä luonto ja historia kulkevat käsi kädessä. Tien varrelta löytyy hienoja luonto- ja kulttuurikohteita sekä eri-ikäisiä muinaisjäännöksiä: kartanoita ja kylätontteja, esihistoriaa, virkistysalueita, luontopolkuja ja luonnonsuojelualueita.

Kaarinan läpi kulkeva Kuninkaantie eli Suuri rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen merkittävin historiallinen tieyhteys.