Kungsvägen

Längs Kungsvägen i S:t Karins går naturen och historien hand i hand. Vägen bjuder på fina natur- och kulturupplevelser samt fornlämningar från olika tider: herrgårdar och bytomter, förhistoria, rekreationsområden, naturstigar och naturskyddsområden.

Kungsvägen, eller Stora Strandvägen, som går genom S:t Karins är Finlands viktigaste historiska vägförbindelse vid sidan av Oxvägen.