Kaarina-huset

I Kaarina-huset händer det någonting varje dag: nya utställningar varje månad, bibliotek, konserter i Kaarina-salen, föreläsningar, gårdsloppisar, diskussionsevenemang och många slags föreställningar gör byggnaden till stadens pulserande hjärta. Kaarina-huset, som invigdes 2018, inrymmer också många permanenta konstverk, såsom mediekonstverket Genius Loci av konstnärsgruppen IC98, reliefen Versot från 2020 av Anu Halmesmaa och det fotografiska verket Metsä av Vesa Aaltonen.

Kaarina-huset belyses med temafärger i samband med helgdagar, stora evenemang, lokala jubileumsdagar och olika slags temadagar. Belysningskalendern har sammanställts utifrån förslag från invånarna. I Kaarina-huset finns ett lunchkafé.

Lautakunnankatu 1

Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina, Suomi

View larger map