Skip to main content

Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor för turismföretagarens produktkort på webbplatsen Visit Kaarina:

Produktkortet för turismföretagaren på webbplatsen Visit Kaarina är avgiftsfritt under 2021. I fortsättningen kostar kortet 50 € (moms 0 %) per år. Genom att anmäla uppgifter om objektet på produktkortet tecknar beställaren samtidigt ett fortlöpande abonnemang som upphör när beställaren säger upp det hos Kaarinan Kehitys Oy. Fakturering sker årligen i januari, Abonnemanget kan sägas upp före förfallodagen genom att meddela om uppsägningen till adressen info@kaarinankehitys.fi. Ingen avgift eller del av avgift återbetalas om abonnemanget sägs upp mitt under året.

Beställaren av produktkortet förbinder sig att hålla objektets uppgifter uppdaterade, om detta skickas en påminnelse i början av varje år. Uppgifterna kan också uppdateras under pågående år via en blankett som finns på webbplatsen Visit Kaarina, ”Päivitä kohteesi tiedot”. Webbplatsens administratör förbehåller sig rätten att redigera texter och välja bilder utifrån kvalitet och lämplighet för webbplatsen.

Webbplatsen Visit Kaarina ägs och produktkorten säljs av Kaarinan Kehitys Oy.

Skip to content