Diktfestivalen Runo-Kaarina

Runo-Kaarina är en årligen återkommande nationell dikttävling och sedan 2019 också en festival, ett tvärkonstnärligt diktevenemang, som fyller S:t Karins med poesi, musik, verkstäder, diskussioner och kvällsklubbar i februari! Det är fritt inträde till alla evenemang på festivalen Runo-Kaarina.

Runo-Kaarina-tävlingen ordnades för första gången 1994 och har sedan dess etablerat sig som en av de främsta dikttävlingarna i Finland. Tävlingens beskyddare är poeten Jenni Haukio, hustru till republikens president. Tävlingen är öppen för alla debutanter som skriver dikter på finska. Tävlingen avslutas varje år i april och S:t Karins stad ger på stadens bekostnad ut den vinnande diktsamlingen. Vinnaren och det vinnande diktverket publiceras på Åbo Bokmässa i oktober.