Skip to main content
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Näyttelyt 2021: kesäkuu

1.6.2021 - 30.6.2021

Tapahtuma on maksuton.

Kesäkuussa nähdään VELMUN, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma / Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelun yhdessä tuottama valokuvanäyttely Meren aarteet ja Hannu Soonin taltioimia urheilu- ja maisemakuvia.

VELMU ja Kaarinan ympäristönsuojelu: Meren aarteet -valokuvanäyttely
1.–30.6.2021 | Kaarina-talo 1. krs

VELMU kartoittaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta tavoitteena Itämeren kestävä käyttö ja suojelu.

Suomen meriluonto on poikkeukselliseen kaunis. Vaikka lajeja ei ole yhtä paljon kuin valtamerillä, luovat kymmenet tuhannet saaret, luodot, salmet, poukamat, laguunit, kivikot, hiekkarannat, vedenalaiset kalliot ja harjumuodostumat poikkeuksellisen monimuotoisen elinympäristön kasveille ja eläimille. Värikkäitä lajeja ja monimuotoista luontoa löytää, jos vain osaa katsoa.

Monimuotoisuus on elämän perusta meressäkin. Meriekosysteemin tasapaino ja samalla monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna. Rehevöityminen ja haitalliset aineet rasittavat Itämerta ja lajien levinneisyydet muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä. Merta muutetaan satamia ja
siltoja rakentamalla, soran- ja hiekanotoilla, ruoppaamalla ja läjittämällä. Lisäksi eliöitä uhkaavat elinympäristöjen häiriintyminen, liiallinen kalastus, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, vieraslajit, muoviroska ja vedenalainen melu.

Jotta voimme välttää vahingoittamasta arvokasta meriluontoamme, meidän tulee tietää, millaista elämää merenpinnan alta löytyy. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU kerää tietoa juuri tätä varten – meren suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi.

VELMU on kerännyt havaintoja jo yli 150 000 pisteeltä vuodesta 2004, minkä ansiosta lajien ja elinympäristöjen esiintymisestä merialueellamme on saatu yleiskuva. Tieto on koottu VELMUn avoimeen karttapalveluun, ja Meren aarteet -kirja (2017) kertoo yleistajuisesti Suomen
vedenalaisesta meriluonnosta.

VELMUn tavoitteena on:
–    Kartoittaa vedenalaista meriluontoa ja selvittää meriluonnon ominaisuuksia; erityisesti lisätä tietoa puutteellisesti tunnetuista sekä uhanalaisista lajeista ja elinympäristöistä.
–    Jalostaa kerättyä tietoa tukemaan luonnon suojelua ja kestävää käyttöä. 
–    Selvittää meriluonnon ominaisuuksia myös ihmispaineiden alaisilla alueilla.
–    Tehdä kansainvälistä yhteistyötä meriluonnon monimuotoisuuden kartoittamiseksi koko Itämeren alueella.
–    Tuottaa tietoa ajankohtaisten ympäristökysymysten ratkaisemiseksi. Esimerkiksi muoviroskan esiintymisen ja vieraslajien leviämisen havainnointi on aloitettu monilla alueilla.

VELMUa ohjaa ympäristöministeriö ja koordinoi Suomen ympäristökeskus. Kenttätöistä vastaavat
erityisesti Metsähallituksen Luontopalvelut, Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus. Mukana ovat myös rannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Merisotakoulun tutkimuskeskus ja Åbo Akademi sekä ajoittain myös muita yliopistoja, korkeakouluja ja konsulttiyrityksiä. Ohjausryhmässä toimivat ympäristöministeriön lisäksi puolustusministeriö,
valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Väylävirasto, Merivoimien esikunta, Rajavartiolaitos sekä Museovirasto.
 

Ajankohdat

1.6.2021 – 30.6.2021
Viikonpäivä Klo
maanantai 10.00 – 19.00
tiistai 10.00 – 19.00
keskiviikko 10.00 – 19.00
torstai 10.00 – 19.00
perjantai 10.00 – 19.00

Tiedot

Alkaa:
1.6.2021
Loppuu:
30.6.2021
Hinta:
Tapahtuma on maksuton.
Kotisivu:
https://kaarina.fi/fi/tapahtumat/nayttelyt-2021-kesakuu
Skip to content